OM OSS


OM LARSSONLINE

Stefan har utvecklat dynamiska hemsidor sedan 2001, och registerade 2006 firman Larssonline Webbddesign.

Vi jobbar mest mot små företag/organisationer, och har kunskapen och den personliga kontakten som främsta framgångsfaktorer.

Vi har bra kolla på vad som händer i den snabbt föränderliga webbvärlden, och jobbar alltid med aktuella standarder. Just nu används programspråken HTML5, PHP och Javascript, och databashanteringen görs i MySQL.

Företaget finns i Lovene utanför Lidköping.


Klicka för större bild

CERTAD AV GOOGLE/ALMI

Klart! Har ägnat en del tid åt en riktigt nyttig utbildning från Google/ALMI.

Mycket satt sedan tidigare, men det var också en hel del tips, knep och nyheter som vi kan ha nytta av.


INTEGRITETSPOLICY

I maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft, och här informerar vi om hur Larssonline hanterar uppgifter om våra kunder.

Ändamål
Vi sparar uppgifter endast för tillverkning, drift och förvaltning av våra kunders hemsidor, och för att kunna ge våra kunder support i frågor gällande hemsidor.

Vilka uppgifter sparas?
Larssonline sparar uppgifter om kunder i:
ett kundregister med en lösenordsskyddad databas. De uppgifter som sparas är:
   - Företagets namn, org.nr, adress, telefonnummer och och e-postadress.
   - Kontaktpersons namn, telefonnummer och e-postadress.
   - Uppgifter för att administrera hemsidan (t.ex. inloggningar och arbetslogg).
   - Överenskommelser om hemsidan (t.ex. tillverknings- och driftavtal).
en excelfil, med samma uppgifter som i kundregistret.
e-postprogram i dator, löpande kontakt om kundens hemsida.
Mailchimp: Ett system för nyhetsbrev, där företagsnamn och e-postadress sparas.

När tas uppgifterna bort?
Vi tar bort uppgifterna när:
• kunden så önskar. Vi behöver dock uppgifterna för att kunna administrera en kunds hemsida som är online.
• samarbetet avslutas med en kund.

Begäran om uppgifter
Våra kunder kan när som helst begära att få ut samtliga uppgifter som vi har om kunden i kundregister, excelfil och Mailchimp.
Skicka ett e-postmeddelande till stefan@larssonline.se, så returnerar vi uppgifterna.

Sist, men inte minst:
Vi lämnar aldrig ut uppgifter om våra kunder till tredje part.


Länk till hemsidan

ÖVERSÄTTNINGAR

När våra kunder vill ha andra språk än svenska på hemsidan, tar vi hjälp av Amanda på Torsö Språkbyrå - medlem i Sveriges Facköversättarförening (SFÖ).

Länk: www.torsosprakbyra.se