Support: 2016-04-07  -  Löst - Hemsidor och e-post på webbhotellet Axentus nere

2016-04-07 kl. 17:27 Alla hemsidor är igång igen.
Om något på er hemsida inte fungerar - Kontakta Larssonline direkt!

2016-04-07 13:27 Enligt uppgift på Axentus driftinformation idag ska nu problemen vara lösta.
Hemsidorna på Larssonlines konto (se berörda längst ner i detta inlägg) är dock fortfarande släckta. Vi felanmälde detta till Axentus Support kl 11:15 idag.

2016-04-04 13:30 E-post är åter i funktion.

2016-04-02 10:59 Felet på Axentus fortfarande inte löst - Vi hänvisar fortsättningsvis till Axentus hemsida.

2016-04-01 13:21 Fortfarande fel hos webbhotellet Axentus, och det är nu beskrivet på Axentus egen hemsida.

2016-03-31 21:28 Ett antal hemsidor på webbhotellet Axentus är för tillfället nere. Även e-postlådor som är kopplade till domännamnen (t.ex. stefan@lovene.se) är ur funktion.

Felet är anmält till Axentus.

För vår del gäller det agronola.se, ateljetomteliden.se, baldershagar.se, biblioteket.lovene.se, dackohyr.se, essungabygdegard.se, framnashamnen.se, frickbyggproj.se, lovene.se, qualityrecond.se, rackebyel.se, sofvg.se och vanerrom.se.


(0 kommentarer)


Kommentera


Namn:

e-post:


Ange summan av talen 5 och 2 med små bokstäver.


« Tillbaka